Her şeyden önce çocuklarınız gibi değil, çocuklarımız gibi eğitim vermeyi amaçlıyoruz…

Tarçın Anaokulu 5 yaş grubu olarak, nitelikli ahlaklı nesiller yetiştirmek, çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Çocuklarımızın beslenme, öz bakım becerilerini doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklarını kazanmaları, temelindeki eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde eğitim ortamı ile eğitmeye çalışıyoruz.

Okul öncesi eğitim, zorunlu ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsamaktadır. Bu eğitimin amacı; Vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, mili ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen çevresi ile iletişim  kurabilen, dürüst, ilkeli, hak ve sorumluluklarını bile, paylaşımcı, adaletli, saygılı, hoşgörülü bireyler yetişmesi için temel hazırlıyoruz.

Eğitim düzenlenirken, çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır. Bu bağlamda; çocukların zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Tükçe’yi doğru ve güzel kullanma becerisini geliştirmek sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırarak bir üst yaşa hazırlamaktır.