Benmerkezci Dönem – 2-3 yaş

2-3 yaş, çocukların yavaş yavaş bağımsız olmaya başladıkları bir dönem. Anneye olan bağımlılıkları sürmekle beraber; yürümenin, koşmanın ve konuşmanın heyecanını davranışlarına yansıttığı için, onunla baş […]

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var […]

Ahlak Gelişimi

Kohlberg’e Göre Ahlak Gelişim Düzeyleri   1- Gelenek Öncesi Dönem Bu düzey, Piaget’in “dışsal kurallara bağlılık” döneminin özelliklerini içine alır. Bu düzeydeki çocuk, kültür içinde […]